หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
กองช่าง
 


นายสันติชัย เข็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวงศกร เพ็ชรดำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายธนวัฒน์ เจริญผล
คนงานทั่วไป


นายทรงวุฒิ อุดมศักดิ์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126