หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
กองช่าง
 


นายสันติชัย เข็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา


นายธนวัฒน์ เจริญผล
คนงานทั่วไป


นายทรงวุฒิ อุดมศักดิ์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126