หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


นางสุธียา กำจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธรรมรัฐ ภู่งาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุภัค น้อยสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางจุรีพร อู๋หนู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวญัฐกฤตา รอดเปรี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายธีรพงศ์ จันทร์พงษ์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126