หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสายฝน ผาสุขธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศยามล กุลอ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนนทพร ม่วงศักดิ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวรัญชนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ.ส.อ.อำนวย ปานเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718