หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์
ปลัดเทศบาล
056 - 484173


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
056 - 484173
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุกันยา บำเรอจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
056 - 484173


นายสันติชัย เข็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
056 - 484173
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718