หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 061 838 7997


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
โทร : 087 116 1010
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุนีย์พันธ์ ดุลยวิจารณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089 702 6714


นางสุกันยา บำเรอจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081 846 5988


นายสันติชัย เข็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091 483 3117
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718