หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววัลธนิสรณ์ แสงวังทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุธียา กำจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสันติชัย เข็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126