หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
รายงานอื่นๆ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน
ในเทศบาลตำบลโพงาม
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชนโพงาม
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เทศบาลตำบลโพงาม
 
 
สายตรงปลัด
097-921-3126
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 งบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1) [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA)เทศบาลตำบลโพงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126