หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองส่่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ซ้าย จากถนนคอนกรีตเดิมถึง กม.0+250 หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า  8 ต.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน วเลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อถนนหินคลุก จำนวน 15 สาย  16 ก.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประเภทที่ดินเข้าข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 5/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564  2 ก.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับแสดงตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  1 ก.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ก.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565  1 ก.ย. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกราว จากถนนคอนกรีตเดิมคันคลอง ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัดท่า  23 ส.ค. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย จาก กม. 0+ 340 ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอมกระจุย  23 ส.ค. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจงาน โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลโพงาม  9 ส.ค. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว) บริเวณหน้าวัดท่า หมู่ที่ ๑๒  2 ส.ค. 2564 147
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718