หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านนายเสงี่ยม จากถนน คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึง กม.0+985 หมู่ที่ 11 บ้านหอมกระจุย   2 ก.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อถนนลูกรัง จำนวน 16 สาย หมู่ที่ 1,2,3,4,12 และ13 ตำบลโพงาม   2 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโพงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  19 มิ.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ หมู่ 7,8,9,10 และ 11 ตำบลโพงาม  16 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุกสายนานายยม จากถนนลูกรัง สายโพธิ์ประทับช้าง ถึงกม. 1+ 200 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่  16 มิ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10 มิ.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ูคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  1 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564  1 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  20 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโพงาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563  20 พ.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126