หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 
 


 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เริ่มใน ปี 2568 จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้องสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดการสอนและอบรมโดยคณาจารย์พยาบาลวิชาชีพผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยมีระยะเวลาการอบรม 420 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 220 ชั่วโมง) ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชนที่ต้องการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง สามารถเข้าทำงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วประเทศ หรือให้สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดั่งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

คุณนริศรา ขุนทอง หมายเลขโทรศัพท์ 097 006 6621 หรือกองประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์
0-2321-6930 ต่อ1418-1419

สมัครเรียน :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMXGuEDPSOm6-ByJ6LW_xt14_s3rqsy2jPq8qp5MWt_0RzQ/viewform

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 13.52 น. โดย คุณ ศยามล กุลอ้น

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718