หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 
 

 
การรับแสดงตนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563)  
 

เทศบาลตำบลโพงามมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ (หมู่ที่ 1 -13 )
ในเดือนกันยายน 2563 เพื่อ.-

1.รับแสดงตนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.สำรวจ และรับเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ กรณีเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ส่งให้ทะเบียนอำเภอสรรคบุรีดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 17.08 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 313 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126