หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ข่าวสารเทศบาล
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  
 

         เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
         1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   จำนวน   1  อัตรา
         2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ      (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   จำนวน   1  อัตรา
         3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข    (ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน)         จำนวน  1  อัตรา
         4. นายช่างโยธา                 (ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน)         จำนวน  1  อัตรา
        
         ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน โปรดยื่นคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลตำบลโพงาม

สอบถาม โทรศัพท์  056-484173  ในวัน เวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 13.56 น. โดย งานการเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าชม 203 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126