หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สมาชิกสภา
 
 
 
 


นางสมบูรณ์ แจ่มแป้น
ประธานสภาเทศบาล
 


นายช่อ กาบเครือ
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา
 


นายประมวล โทเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทองเปลว อ่ำศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสรวิศ สาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวุทธิ์ เอี่ยมเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126