หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สมาชิกสภา
 
 
 
 


นางสมบูรณ์ แจ่มแป้น
ประธานสภาเทศบาล
 


นายช่อ กาบเครือ
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา
 


นางสมบูรณ์ แจ่มแป้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายกอบชัย จิตรสุภ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเฉลา โตจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายณรงค์เดช เอี่ยมบาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางนวลจันทร์ เอี่ยมงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสังวาลย์ ป้องกัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718