หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สมาชิกสภา
 
 
 
 


นายสุเทพ อยู่ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล
 


นายช่อ กาบเครือ
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา
 


นายเหิน บุญเสริม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิสุุทธิ์ ทับบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวิชัย ช้างแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสมบูรณ์ แจ่มแป้น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกอบชัย จิตรศุภ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทองเปลว อ่ำศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126