หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโพงาม
วิสัยทัศน์ ทต.โพงาม
"เทศบาลนำสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน"
หลวงพ่อเฒ่าวัดธรรมิกาวาส
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
เทศบาลตำบลโพงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพงาม
1
2
3
4
5
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
     
  ยินดีต้อนรับ  
  เข้าสู่เว็บไซต์ WWW.PHONGAM.GO.TH  
  เทศบาลตำบลโพงาม จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
ติดต่อ ทต.โพงาม : 056-484-173
Email : saraban@phongam.go.th
 
  นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์  
  นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม  
 
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพงาม จ.ชัยนาท : ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ได้ที่ 056-484-173 เทศบาลยินดีให้บริการค่ะ
             
  กิจกรรม ทต.   กิจการสภา   วีดิทัศน์  
  Activities   Council   Video  
     
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก โดยกลบหลุมกลบบ่อถนนลูกรัง จำนวน [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งทรุดตัวริมแม่น้ำน้อย โดยวิธีตอกเข็มไม้ยูคาลิปตั [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน โดยกลบหลุมกลบบ่อถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย หมู่ที 3, [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนไร้สาย) แผนงานบริหารงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
   
 
   
 


จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๘๗๗ ชัยนาท สำนักปลัด [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนไร้สาย) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตลิ่งทรุดตัวริมแม่น้ำน้อย โดยวิธีตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส บริเวณหน้าบ้านน [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมา [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน โดยกลบหลุมกลบบ่อถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 3,4,6 และ 10 โดยวิ [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๘ ตลับ งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเ [ 8 เม.ย. 2565 ]ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดูแลรักษาถังดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน โ [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองระบายน้ำ 2 ขวาแม่น้ำน้อย 2 หมู่ [ 28 มี.ค. 2565 ]

   
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพงาม
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาฯ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอสรรคบุรี) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (เทศบาลเมืองชัยนาท)) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีอบจ.. เดือนเมษายน.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรทไย เดือนเมษายน2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ รุ่นที่ 7(ถึง ทถอ.สรรคบุรี) [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางเท้า (ทม.) [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
โครงการ108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
   
   
 
อบต.บ่อแร่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.ธรรมามูล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองน้อย [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.มะขามเฒ่า [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.มะขามเฒ่า รักษาต้นไม้ประจำปี 2454กิจกรรมบำรุง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.มะขามเฒ่า โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์เเละเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณะผู้บริหาร ส.อบ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เสือโฮก ประกาศเทศบาลตำบลเสือโฮก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ห [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการดูแลล้าง ทำความสะอาดรถและตรวจเช็คสภาพรถเก็บขยะ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการล้างถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมามูล [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ติดโควิดมีสิทธิ์ได้เงินชดเชยมาตราไหนได้เท่าไหร่? [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
   
 
 
 
 
 
 
Service
คู่มือประชาชน
  Service Guide
คำแนะนำภาษี
  Tax
KNOWLEDGE
  Management
 
  กระดานสนทนา
   
 
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 67  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 0  
สอบถามการรับโอนย้าย (3 พ.ย. 2564)    อ่าน 165  ตอบ 1  
ดูหนังออนไลน์ (22 ต.ค. 2564)    อ่าน 190  ตอบ 0  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลโพงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษาเยาวชน
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
Link ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
สายตรงปลัด
061-838-7997
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718
 

facebook
ทต.โพงาม

facebook
ทต.โพงาม
ทต.โพงาม