หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโพงาม
วิสัยทัศน์ ทต.โพงาม
"เทศบาลนำสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน"
หลวงพ่อเฒ่าวัดธรรมิกาวาส
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
เทศบาลตำบลโพงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพงาม
1
2
3
4
5
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
     
  ยินดีต้อนรับ  
  เข้าสู่เว็บไซต์ WWW.PHONGAM.GO.TH  
  เทศบาลตำบลโพงาม จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
ติดต่อ ทต.โพงาม : 056-484-173
Email : saraban@phongam.go.th
 
  นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์  
  นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม  
 
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพงาม จ.ชัยนาท : ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ได้ที่ 056-484-173 เทศบาลยินดีให้บริการค่ะ
             
  กิจกรรม ทต.   กิจการสภา   วีดิทัศน์  
  Activities   Council   Video  
     
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านให [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ งานบริหารงานคลัง [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเอนกประสงค์ โครงการฝึกอบรมสาธิตการทำถังขยะอินทรีย [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งา [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
   
 
   
 


ซื้อถังเอนกประสงค์ โครงการฝึกอบรมสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นท [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธี [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต ๑๑๖๓ ชัยนาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH AFICIO MP c2003sp แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิ [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13032 สายร [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13018 สายอ [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาล หมู่ที่ ๕ บ้านใหญ่ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุ [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิพนธ์ โตจำนงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ห [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป โดย [ 8 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 13024 สายศ [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]

   
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพงาม
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
   
   
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาฯ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ทถอ.) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ทม.ชัยนาท) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญชี้แจงในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 12/2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
   
   
 
ทต.ตลุก ประกาศผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ทต.สรรคบุรี เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและควา [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศงดเว้นการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกก [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไก่เถื่อน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยนาท รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.65 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.สรรคบุรี ขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ก, ภ.ง.ด.1 ก [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.เขาท่าพระ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาประชาสัมพันธ์ การงดเว้นการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมู [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.มะขามเฒ่า [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองแซง ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญช [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
   
 
 
 
 
 
 
Service
คู่มือประชาชน
  Service Guide
คำแนะนำภาษี
  Tax
KNOWLEDGE
  Management
 
  กระดานสนทนา
   
 
ถังขยะและรถเก็บขยะของเทศบาล (24 พ.ย. 2565)    อ่าน 470  ตอบ 5  
ใบสมัคร (8 ก.ย. 2565)    อ่าน 97  ตอบ 1  
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 217  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 175  ตอบ 0  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลโพงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษาเยาวชน
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
Link ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
สายตรงปลัด
061-838-7997
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718
 

facebook
ทต.โพงาม

facebook
ทต.โพงาม
ทต.โพงาม