หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโพงาม
วิสัยทัศน์ ทต.โพงาม
"เทศบาลนำสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน"
หลวงพ่อเฒ่าวัดธรรมิกาวาส
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
เทศบาลตำบลโพงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพงาม
1
2
3
4
5
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
     
  ยินดีต้อนรับ  
  เข้าสู่เว็บไซต์ WWW.PHONGAM.GO.TH  
  เทศบาลตำบลโพงาม จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
ติดต่อ ทต.โพงาม : 056-484-173
 
  นางสาวถนอม แย้มคล้าย  
  ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม  
 
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพงาม จ.ชัยนาท : ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ได้ที่ 056-484-173 เทศบาลยินดีให้บริการค่ะ
             
  กิจกรรม ทต.   กิจการสภา   วีดิทัศน์  
  Activities   Council   Video  
     
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายหลังโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี จากถนนคอ [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่่น้ำน้อย จากถนนคอนกรีต [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 211 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองระบาย 2 ขวาแม่น้ำน้อย 2 (คันคลองตาตี๋) [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 193 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานบริหารงานคลัง [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านงานการจัดเก็บภาษีและจัดทำแผนที่ภาษี เด [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับในการจัดกิจกรรม [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดระยะ) งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กง 4046 โดยวิธีเฉ [ 16 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลองธรรมชาติ (ตาลตาแก้ว) หมู่ที่ 1 [ 9 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน [ 6 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ ต [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม สายริมแม่น้ำน้ [ 24 ส.ค. 2563 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ ตำบลโพงาม กว้าง 5 เมตร [ 24 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม สายริมแม่น้ำน้ [ 4 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ(ยาง [ 4 ส.ค. 2563 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม สายริมแม่น้ำน้อย [ 21 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย จากถนนคอนกรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 1 ซ้าย 1 ซ้าย จากถ [ 8 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ(ยาง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้ [ 1 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย จากถนนคอนกรี [ 1 พ.ค. 2563 ]

   
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโพงาม
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ฯ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ื14 พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
มติมหาเถรสมาคม มติที่ 250/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
เรื่อง การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การเตรียมความพร้อมรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
   
   
 
ทต.โพนางดำตก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
อบต.หนองบัว ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัว อบรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัว รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ปี2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเเต่งกายชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยวิธ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง สำหรับงานป้องกันฝ่ายพ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ D [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สามง่ามพัฒนา ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
 
 
 
Service
คู่มือประชาชน
  Service Guide
คำแนะนำภาษี
  Tax
KNOWLEDGE
  Management
 
  กระดานสนทนา
   
 
ขอสอบถามเรื่องทอดกฐินที่วัดตึกค่ะ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 2489  ตอบ 51  
เงินยังชีพ (23 ก.ย. 2563)    อ่าน 237  ตอบ 2  
ขอบคุณเทศบาลตำบลโพงาม (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 334  ตอบ 1  
ขอสอบถามค่ะ (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 469  ตอบ 1  
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลโพงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษาเยาวชน
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
Link ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
สายตรงปลัด
097-921-3126
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126
 

facebook
ทต.โพงาม

facebook
ทต.โพงาม
ทต.โพงาม