หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายหลังโรงอิฐ จากถนนคอนกรีตสายเข้าบ่ง ถึง กม.0+520 หมู่ที่ 2 บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาต่ออายุใช้งาน และบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพงาม ( ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีและอุปกรณ์ในการทาสี) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปรินท์เตอร์) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังแช่น้ำแข็ง) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังแช่น้ำแข็ง) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกบานสไลด์ทางเข้าออกอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโพงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718