ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล โพงาม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 18 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,8141,761----------4,575
25621995113672761804143593851,480107,3708,6866,434126,661
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 ก.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2561   2,206
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   133,442
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี