หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สภาพทั่วไป
 
 
 
ไฟฟ้าในชุมชน
   
  ประชาชนในเขตมีไฟฟ้าใช้ จำนวน ร้อยละ 98 โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี,อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 14 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในชุมชน
   
  ประชาชนในเขตได้รับบริการประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 98
โดยงบประมาณก่อสร้างของกรมโยธาธิการ, กรมทรัพยากรธรณี
และการถ่ายโอนจากกรมอนามัย
 
แหล่งน้ำ
             
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ (แม่น้ำน้อย) จำนวน 1 สาย
 
ลำห้วย (ตาลตาแก้ว) จำนวน 1 สาย
 
บึง,หนองและอื่นๆ 5 แห่ง      
   
หนองหลวง      
   
หุบสะเดา      
   
บึงสนุ่น      
   
หนองลูกช้าง      
   
บึงบ่ง      
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 6 สาย
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 175 สาย
 
บ่อบาดาล จำนวน 739 สาย
 
สระน้ำ จำนวน 20 สาย
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 สาย
 
การสื่อสารในชุมชน
     
 
การไปรษณีย์ การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประชาชนภายในเขตและบริเวณใกล้เคียงสามารถรับบริการได้จาก ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสรรคบุรี
 
การโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลโพงาม ผ่านเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126