หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สภาพทั่วไป
 
 
 
ภูมิอากาศ
     
  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ
 
ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยทำให้ฝนตกชุกทั่วไป
 
ฤดูหนาว เริ่มต้นแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน
เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
 
ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน
ระยะนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมจึงมีลมพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎร ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ตำบลโพงามมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ราษฎรบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ได้แก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร ราษฎรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่อาชีพรับจ้าง ค้าขาย
ภูมิประเทศ
 
ตำบลโพงามมีพื้นที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
ที่สำคัญในการทำการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมหลัก คือ ถนนชลประทานบรมธาตุ-ชันสูตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
 
วัดกรุณา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดศรีดาวเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดธรรมิกาวาส (วัดคังคาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดตึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดจั่นเจริญศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
การศึกษาในชุมชน
         
  ภายในเขตการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
   
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
   
โรงเรียนวัดพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
   
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส(วัดคังคาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
   
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
   
โรงเรียนวัดท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
ศูนย์การศึกษาชุมชนตำบล ตั้งที่เทศบาลตำบลโพงาม
 
การคมนาคม
           
  ตำบลโพงามมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันหลายเส้นทางมีถนนลาดยาง
ที่ติดระหว่างตำบลอำเภอ และจังหวัด จำนวน 1 สาย ถนนลาดยางสายบรมธาตุ
- ชันสูตร ตารางแสดงภาพ ถนนภายในเขตเทศบาล
 
ถนน คสล. จำนวน 50 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 85 สาย
 
สะพาน จำนวน 20 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718