หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
คณะผู้บริหาร
 
 
 


นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม
โทร : 086 928 1718
 


นายเดชา ขุมเงิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม
โทร : 063 048 2504


นางสุนันท์ สัมฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม
โทร : 094 348 9454
 


นายโช กาบเครือ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลโพงาม
โทร : 097 135 9279


นางสาวมนัสนันท์ ขำสกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลโพงาม
โทร : 065 464 6254
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718