หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
คณะผู้บริหาร
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม
056 - 484173
 


.
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม


.
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม
 


.
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลโพงาม
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126